Gestió de Abocadors de Residus

ABOCADOR DE VILLENA

VAERSA gestiona l’abocador annex de la planta de tractament d’RU i compostatge de Villena, on s’elimina el rebuig procedent de les línies de tractament de la planta.

L’abocador igual que la planta, disposa de l’autorització ambiental integrada, concedida mitjançant la Resolució de 14 de març de 2011, de la Direcció General per al Canvi Climàtic (núm. Reg. Instal·lacions 554/AAI/CV i NIMA 0300006361).

Igual que la planta de Villena, el dit abocador està certificat d’acord amb els requisits de la Norma ISO 14001 des de l’exercici 2007.

 

ABOCADOR D’ASPE 1996

En 1996, VAERSA construeix un abocador al municipi d’Aspe per a donar servei a la Mancomunitat d’Aspe-el Fondó de les Neus. VAERSA explota aquest abocador fins al final de la seua vida útil en juliol de 2011.

El 24 de març de 2011 la Direcció General per al Canvi Climàtic va atorgar a VAERSA l’autorització ambiental integrada per a la fase de manteniment i postclausura, i queda inscrit en el Registre d’Instal·lacions de la Comunitat Valenciana amb el número 556/AAI/CV.

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen