Gestió de Plantes de Selecció d'Envasos Lleugers

VAERSA va iniciar la gestió de les plantes de classificació d’envasos lleuger l’any 2000, coincidint amb la implantació de l’arreplega del contenidor groc a la Comunitat Valenciana.

Des d’aqueix moment, VAERSA ha gestionat les infraestructures de classificació d’envasos lleugers, en virtut dels distints convenis subscrits entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria competent, i ECOEMBALAJES ESPAÑA, SA, perquè les seues instal·lacions d’Alzira, Benidorm, Castelló i Picassent, realitzen la classificació dels residus d’envasos lleugers arreplegats a la Comunitat Valenciana.

En les plantes de selecció d’envasos lleugers es reben els envasos i residus d’envasos procedents de la recollida selectiva. En les dites plantes per mitjà de sistemes d’alta tecnologia se separen en les fraccions següents: envasos fèrrics, envasos no fèrrics, PET, PEAD, film, brick i mescla de plàstics.

A continuació els envasos s’embalen i s’envien a les recicladores designats per ECOEMBES. Totes les plantes disposen d’una aula d’educació mediambiental on es reben visites d’estudiants, associacions, etc.

VAERSA gestiona les plantes de classificació següents:

  • Planta de selecció d’envasos lleugers de Castelló. 321/RTA/RNP/CV
  • Planta de selecció d’envasos lleugers de Picassent. 317/A/RNP/CV
  • Planta de selecció d’envasos lleugers d’Alzira. 179/RTA/RNP7CV
  • Planta de selecció d’envasos lleugers de Benidorm (en reconstrucció). 320/RTA/RNP/CV

Des de l’any 2011, el sistema de gestió ambiental de les plantes d’Alzira, Castelló i Picassent està certificat d’acord amb els requisits de la Norma ISO 14001.

Certificat ISO 14001 Plantas d'envasoss 2017

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen