Obres Millora Sanitat animal

VAERSA construye infraestructuras necesarias para la limpieza y desinfección de vehículos para el transporte de ganado, con el fin de cumplir la normativa existente en materia de sanidad animal.

Aquests centres compten amb dues zones diferenciades: d'una banda un espai destinat a la neteja i desinfecció (accés restringit), que es troba dotada amb un femer i una nau. Per una altra d'un accés lliure les 24 hores, destinada al pesatge de vehicles i proveïda amb una bàscula metàl·lica encastada.

A més VAERSA ​​construeix sitges perquè es dipositin en ells les fruites i les hortalisses procedents de la retirada dels diferents mercats, i que faran les funcions de menjadores per al bestiar.

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen