Condicionament de Camins Rurals

El condicionament de camins rurals genera múltiples beneficis en el conjunt de la població i economia de l'àmbit rural. A destacar:

  • Millora les condicions d'accés i seguretat a les finques de cultiu, dotant a aquestes vies de comunicació d'un ferm adequat al tipus de trànsit que circula per les mateixes (tractors, camions, maquinària)
  • Canvi en els usos i mètodes agrícoles, els quals comporten un increment de la producció ia superar l'agricultura de subsistència, generant excedents per a la venda i per tant l'augment de prosperitat en l'àmbit rural.
  • Facilita l'apropament d'altres serveis associats amb el benestar, com ara electricitat, telefonia, xarxa d'abastament d'aigua potable, serveis d'extensió, estímul a les agroindústries, etc.

 

VAERSA??, per encàrrec de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica gestiona a la Comunitat Valenciana la millora de camins agrícoles deteriorats per l'ús i les condicions climàtiques, reposant el ferm dels mateixos ja sigui mitjançant una capa de formigó o bé amb l'asfaltat del camí (aglomerat en calent), més realitza obres d'estabilització de talussos, drenatge, senyalització i abalisament.

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen