Publicacions

S'han substituït les lluminàries a l'interior i l'exterior de la Planta de Tractament de Residus Urbans i Compostatge de Villena, que anteriorment eren d'halogenurs metàl·lics i de vapor de sodi, per altres de tipus LED, major eficiència energètica. Les lluminàries exteriors sobre columna i en façana tenen un mecanisme de regulació i control.

En concret, s'han substituït 141 lluminàries a l'interior de la Planta que suposaven una potencia de 56.400W per lluminàries de tecnologia LED amb 21.150W (-62,5%); mentre que a l'exterior s'han substituït 43 lluminàries i 24 projectors amb una potència de 26.350W per LED amb potència 10.650W (-59,58%).

El projecte ha sigut subvencionat per l'IVACE, amb un import de 27.216,86 €.

Projecte FEDER

Projecte acollit a les ajudes d'IVACE cofinançat per la Unió Europea dins del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana, 2014-2020.