Política Ambiental i de Qualitat

VAERSA té com a objectius prioritaris la protecció i millora del medi ambient. És voluntat decidida d’aquesta Direcció General superar-se en la prestació dels nostres serveis a la Comunitat Valenciana, i això comporta elevar contínuament l’eficàcia de la nostra gestió.

A fi de garantir aquesta voluntat adoptem la política ambiental i de qualitat, que ha de servir com a suport i eina per a assolir els objectius proposats.

Per a VAERSA són objectius primordials de la seua política ambiental i de qualitat:

  • Prendre mesures per a la protecció del medi ambient, inclosa la prevenció de la contaminació, l’ús sostenible dels recursos, accions per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, protecció de la biodiversitat i dels ecosistemes en totes les actuacions que VAERSA desenvolupe a la Comunitat Valenciana.
  • Satisfer plenament les necessitats dels nostres clients a través de la correcta prestació dels serveis contractats.
  • Implantar i mantindre els sistemes de gestió de la qualitat, mediambiental i de gestió energètica basats en els estàndards de reconegut prestigi tant internacionals com europeus (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 17020 i EMAS).
  • Promoure i incentivar la integració de tots els departaments de l’empresa per a l’èxit dels objectius concernents a la qualitat i al medi ambient.
  • Garantir la qualitat del servei, d’acord amb les especificacions preestablides.
  • Impulsar vies de comunicació i diàleg amb els grups d'interès (inclosos proveïdors i subcontractistes), per a conèixer les seues necessitats i expectatives, i establir mecanismes de col·laboració que construïsquen relacions de confiança de forma continuada.
  • Resguardar la salut i la seguretat laboral dels nostres treballadors.
  • Complir la legislació i reglamentació ambiental aplicable, així com els requisits derivats dels compromisos i altres requisits subscrits per VAERSA.
  • Complir els procediments de medi ambient i qualitat establits.
  • Garantir el procés de millora contínua en el comportament mediambiental i de qualitat de l’empresa.

 

Així mateix VAERSA, per a previndre els efectes potencialment adversos de les seues activitats que puguen afectar els paràmetres de qualitat exigits i el medi ambient, identifica els possibles riscos i estableix els procediments necessaris per a anticipar-se i controlar qualsevol desviació d’aquests paràmetres, així com els aspectes i impactes mediambientals significatius de les seues activitats.

La Direcció convoca i compromet tot el seu personal de la mateixa manera per al compliment de la política ambiental i de qualitat, i l’èxit dels seus objectius.

Juan Manuel Ramón Paúl

El Director General

València, novembre 2022

Descarregueu-vos la nostra Política Ambiental i de Qualitat
Descarregueu-vos la nostra Declaració Ambiental de 2021