Consell d'Administració

El Consell d'Administració de VAERSA, està compost per les següents persones:

 • Presidenta: Isaura Navarro Casillas
 • Vicepresident: José Francisco Candela Pina
 • Vicepresident segon: Roger Llanes Ribas
 • Secretari: 
 • Vicesecretari: Diego Marín Fabra
 • Mª Teresa Cháfer Nácher
 • Mª José Mira Veintimilla
 • Francesc Gamero i Lluna
 • Celsa Monrós Barahona
 • Joan Piquer Huerga
 • Antonio Quintana Martínez
 • José Joaquín Hernández Sáez
 • Julio Ramón Gómez Vivo