Consell d'Administració

El Consell d'Administració de VAERSA, està compost, des del 13/11/2019, per les següents persones:

 • Presidenta : Dª. Mireia Mollà Herrera
 • Dª Paula Tuzón Marco
 • D. Francisco Rodríguez Mulero
 • Secretari: D. Antonio Vicente García Díez
 • Mª Teresa Cháfer Nácher
 • Rogelio Llanes Ribas
 • Diego Marín Fabra
 • Mª José Mira Veintimilla
 • Francesc Gamero i Lluna
 • Celsa Monrós Barahona
 • Joan Piquer Huerga
 • Francisco Javier Quesada Ferre
 • Fulgencio José Cerdán Barceló