Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa

Gestió de Plantes de Selecció d'Envasos Lleugers

En les Plantes de Selecció d'Envasos Lleugers es reben els envasos dipositats en el contenidor groc. Allà, mitjançant sistemes d'alta tecnologia, es separen en les següents fraccions: envasos fèrrics, envasos no fèrrics, PET, PEAD, film, brick i barreja de plàstics.

A continuació els envasos s'embalen i s'envien als recicladors.

Totes les Plantes compten amb una Aula d'Educació Mediambiental on es reben visites d'estudiants, associacions, etc.

VAERSA ​​gestiona les següents Plantes de Selecció:

  • Planta de Selecció d'Envasos Lleugers de Castelló.
  • Planta de Selecció d'Envasos Lleugers de Picassent.
  • Planta de Selecció d'Envasos Lleugers d'Alzira.
  • Planta de Selecció d'Envasos Lleugers de Benidorm (en reconstrucció).

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen