Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa Vaersa

Gestió de Plantes de Compostatge

VAERSA ​​gestiona actualment dos Plantes de Tractament de Residus Urbans i Compostatge, una al TM de Villena i una altra al de Xixona.

En elles els residus són classificats de forma automatitzada i separats per tipus (paper / cartró, vidre, plàstics, metalls, matèria orgànica). La matèria orgànica es separa de la resta i es composta en condicions controlades per fabricar adob de qualitat agronòmica. Tot aquest procés es realitza sense emissió d'olors a l'exterior, ja que tot l'aire es tracta mitjançant biofiltres.

Els materials recuperats s'envien a recicladors. El "rebuig" (residus no recuperables) es diposita en els abocadors annexos a les plantes. Aquestes instal·lacions disposen d'una Aula d'Educació Mediambiental on es reben visites de col·legis, associacions, etc., així com un hort ecològic on es planten cultius herbacis i llenyosos, i que s'abona amb el propi compost fabricat a la Planta.

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen